Идеята за ново обединение възникна на база на дискусия в средите на БСП - Общество и политика