Защо Австралия се отличава коренно от другите страни и континенти?