Унгария се оплака на ЕС, че украинско законодателство затруднява някои фирми