Великобритания спира да ползва китайски камери за държавната администрация