Демерджиев: Нямаме категорично "не" за Шенген от Австрия и Швеция