Информациите за уволнение на Биното се върнаха с пълна сила