Продължава охлаждането на най-скъпия европейски пазар