''Много са възможните имена за кмет на София, но има повече заинтересовани страни, които да правят интриги''