Православната църква чества създателя на кирилицата - Св. Климент Охридски