Вкарват в единен регистър всички държавни и общински имоти