Според лингвисти китайският език противоречи на глобалната система