Дори рецесия може да не е способна да свали инфлацията в Европа