ЕС се насочи към цялостен пакет от мерки за газа вместо таван на цената