Борсовата цена на суровия петрол продължава да спада