Директорът на Народния театър съобщи за "натиск за назначения" от Минеков