ЕК подкрепи Dronamics и техния пробив в авиацията с €2.5 милиона