В Русия продължават да изграждат алтернативен интернет