Инвеститорите трябва да са предпазливи в началото на 2023 г.