Задава се недостиг на дизел и това може да засегне целия свят