Кубовете ни в РСМ са единствено провокация заради имената си, според Ковачевски