Доларът се обезценява спрямо основниге световни валути