Академичният технологичен комплекс на Тракийски университет разширява дейността си