Над 80 предложения влизат в дневния ред на Общинския съвет на Стара Загора