15 държави атакуваха ЕК, не са доволни от предложения таван на цената на газа