Биопроизводителите ще бъдат финансирани с 800 млн. лв. - Пари и пазари