Регионалната комисия задвижи дигитализацията на имотния регистър