Финансират биопроизводителите с 800 млн. лв. в следващите години