Фирми отказват да изпълнят договорите си с Министерството на отбраната