Цените на клиничните пътеки се увеличават с 8%, а на медико-диагностичните дейности – с 18%