Българският бизнес очаква повече приходи през 2023 г. за разлика от други европейски страни