Усложнилият се ремонт на пътя Рударци – Кладница най-сетне приключи