HP ще съкрати до 6000 работни места в световен мащаб