Децата играят с удоволствие игрите на родителите си, но все по-малко знаят за тях