Полша изпрати ноти до 50 страни с искане Германия да й плати репарации за ВСВ