Служебният кабинет прие национален план за управление на границите