Вносът на китайски автомобили в Русия "счупи" рекордите