Цигарите започват да поскъпват поетапно от март 2023 г.