„Лично феодално владение“: Крахът на FTX може да зарази сектора