Над 80 предложения ще обсъжда Общинският съвет на ноемврийското си заседание