Европейските производители на химикали и торове в търсене на изход от кризата