Милиони в Украйна са изправени пред животозастрашаващи условия