Все повече ученици се включват в практиките в реална работна среда