Eто кои са победителите в конкурса за издаване на съвременен български роман на английски език в САЩ за 2022 г.