Момче с рядко заболяване: Хвърляха камъни срещу мен като дете