Парламентът ще обсъжда комисия за меморандума с Gemcorp - Управление и бизнес