Съдийската колегия откри процедури за избор на административни ръководители на 9 съдилища