Представяне на две нови книги от Анжела Димчева: „Игли в съня“ и „Под лазера на критика“