Кшищоф Пендерецки: Нито един композитор не може да напише това, което иска