Европейската вятърна индустрия се спъва, когато е най-необходима