Дар от писателя Димитър Никленов получи библиотеката на село Дълбоки